# Sample Title/Composer Performer Time
1 Wings of the Eagle
Seiichi Kyoda
04:59:39
2 Rising Sun
Kiyoshi Yoshida
04:58:07
3 Winter Dance
Seiichi Kyoda
04:58:46
4 First Image
Seiichi Kyoda
04:56:18
5 Flowers
Kiyoshi Yoshida
04:59:27
6 The Luck Spirit
Kiyoshi Yoshida
04:58:47
7 Neyuki
Seiichi Kyoda
04:59:27
8 Forest
Chihiro Miyauchi
04:54:58
9 Tsugaru
Seiichi Kyoda
05:48
10 Midare Uchi
04:56:34
11 Konjaku Monogatari
Eri Sugai
05:03
12 Wooden Ship
Seiichi Kyoda
04:58:29